Bir binanın yangın bölmelerine ayrılması, meydana gelen alandaki yangını sınırlandırmayı ve binanın geri kalanına yatay veya dikey yayılmasını askıya almayı amaçlamaktadır. Her bir bina sınıfı için, zeminin veya binanın yangın bölmelerine ayrıldığı bir maksimum kat veya zemin alanı veya bina yüksekliği tanımlanmıştır. Yangın sistemi yönetmeliğini Hatay ve İskenderun’daki şubelerimizde bulabilirsiniz. Firmamız güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın alarmı sistemi, güç kaynağı ve network ürünleri, geçiş kontrol sistemlerini satan ve hizmetini veren bir firmadır.

Yangında Duvarlar

Bir yangın bölümünün yapı taşları, yani duvarlar, zeminler ve çerçeveler, her bina kullanımı için özel hükümlerde de belirtilen bir yangın direncine sahiptir. Yangın dayanımı indeksi için yukarıdaki şartlar, yangın kaçış yolları veya yangın koruma vestibülleri gerektiğinde ve farklı mülkiyete ait bölümleri veya farklı kullanımları ayıran duvarlar için de geçerlidir. Bütün bu durumlarda, duvar 60 dakikadan az yangın dayanımı indeksi olmayabilir. % 50 ya da binanın çevresinde% 100 yangın söndürme araç erişim için serbest olduğu zaman en yüksek yangın bölmesi alanı oranı sınırları bölgesinde iyi organize itfaiye koşulu ile, sırasıyla% 25 ve% 50 oranında artırılabilir. 15 metre yüksekliğindeki binalarda yangın genel olarak, kontrol yetkisinin onayına tabi olmak üzere istisnalar dışında iki kattan fazla yer işgal etmemelidir.

Dış Duvarlar Yönetmeliği

Risk alanları veya içeriklerin riski yüksek derecede olan binaların parçaları mutlaka gerekli binanın geri kalanı için indeksi ve en az 60 dakika olan bir yangın bölmesi, yangın direnci olmalıdır. Yangın kompartımanlarının duvarları çatı, çatı veya bina boşlukları üzerinde çatı örtüsünün üzerinde en az 0,50 m uzanmalıdır çıkıntı, bir ve duvarın diğer taraftan, en az 1.50 metre, yanmaz maddelerden kaplamanın yeterli koruma temin edilmelidir mümkün değildir teraslar halinde. Dış duvarların yanı sıra güvenlik duvarı duvarları ve zeminleri, alevlerin kolayca geçmemesi için toplantılarına dahil olacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Dikey Kuyucuklar

Zorunlu geçiş, rampa, asansör, çatı penceresi, hava yolu, katlar arasında oluşturulan zemin açıklıkları en azından gerekli olan ateşe karşı direnci endeksi ile yapı elemanları içeren, dikey kuyu tarafından alınmış olmalıdır. Bu gereksinimden muaf olanlar, binanın otomatik yangın algılama ve alarm sistemine sahip olduğu iki veya üç katlı binaların zeminlerinde açıklıklardır.

Ayrıca, su bir muhafaza ile otomatik yangın söndürme sistemi ile korunmaları durumunda, yürüyen merdivenler için açıklıklar muaftır. Yukarıda belirtilen yangından korunan dikey kuyucuklar hiçbir koşulda 30 dakikadan daha kısa bir yangın dayanımı indisine sahip olamazlar. Dahili yıldırım iletkenlerinin veya hava kanallarının duvarları ve pencere çerçeveleri, dış duvarların karşılık gelen yangın direnci gereksinimlerini karşılamalıdır. Yangın sistemi yönetmeliğini Hatay ve İskenderun’daki şubelerimizde bulabilirsiniz. Firmamız güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın alarmı sistemi, güç kaynağı ve network ürünleri, geçiş kontrol sistemlerini satan ve hizmetini veren bir firmadır.

Halk Kullanabilir

İkinci durumda, projeksiyonun yanı sıra yerleştirilecek olan duvar, en azından yangın kompartımanının zemini için gerekli olan bir yangına karşı direnç endeksine sahip olmalıdır. Kategorileri 0,1,2,3 ve 4’te alev hızı yüzey yayılması açısından sınıflandırılmıştır binaların iç kaplama alev ve ısı salım özellikleri gereksinimleri madde 14 Ek 8’de gösterildiği gibi bu prototip testler ülkemizce kabul edilir edilmez, bu yönetmelikte yer alan malzemeler tanıtılacaktır. Asansörlerin kaplama gövdesi, yangına karşı korumalı bir merdivende bulunmadıkça en az 60 dakika yangın dayanımı endeksine sahip olmalıdır. Kuyu üstünde en az 0.10 m² havalandırma deliği sağlanacaktır.

Kaldırma motoru odaları tercihen kuyuların üst kısmında bulunur ve en az 60 dakikalık bir yangına dayanıklılık endeksi olan bir mahfazaya sahip olmalıdır. 28 metreden yüksek binalarda ve özel hükümler tarafından talep edildiğinde, yangın söndürenler tarafından yangın söndürücüler için en az bir ek asansör yerleştirilmelidir. Bu asansörün ayrı bir şaftı ve ayrı bir makine odası olması gerekir.

Aynı zamanda bir yedek güç kaynağından beslenecektir. Çağrı anahtarı sadece deşarj zemininde bulunacak, diğer arama komutları ise kabin içerisinden verilecektir. Yangın söndürücülerin kullanımı için asansör normal bina koşullarında halk tarafından kullanılabilir

Ara
Haritada Gör