Bilgisayar, donanım, yazılım, internet ve ağ teknolojilerinde baş döndürücü bir ivme ile yaşanan gelişmeler, beraberinde getirdiği teknolojik çözümler, kolaylıklar ve imkanların yanında bazı dezavantajlar da taşıyor. Dijital bir sinir sistemi olarak adlandırabileceğimiz network ve cihazlarımızı kötü amaçlı saldırılara karşı korumak, gelişen teknolojiye paralel olarak çeşitlenmekte, yeni çözüm ve önlemlere ihtiyaç duymakta.

Dijital ağlara ve bu ağlara bağlı cihazlara yapılan saldırılar, genellikle bilgi hırsızlığı yapmak, internet sayfalarını değiştirmek, gerektiği zaman kullanılmak üzere cihaz üzerinde hakimiyet elde etmek ve kullanıcıları reklam ya da zararlı içerik olan sitelere yönlendirmek amaçlıdır. Yapılan her saldırı, sıradan kullanıcılar için bilgiye doğrudan erişimi, getirilen prosedürler ile zorlaştırmakta ve dolaylı hale getirmektedir.

Endüstri 4.0

Aynı zamanda son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız, 4. Sanayi Devrimi ya da Endüstri 4.0 olarak adlandırılan ve IoT (Internet of things) yani nesnelerin interneti ya da diğer bir adı ile cihaz tabanlı internet ile bir ağ üzerinden birbiri ile ya da kullanıcı ile etkileşimde bulunan cihazların güvenliği büyük önem arz ediyor. İnternete bağlı fiziksel nesneler olan bu sistem üzerine yapılacak bir saldırının doğuracağı sonuçları tahmin etmek zor olsa gerek.

Günümüzde siber güvenlik neden çok tercih ediliyor konusunda 3 önemli ana başlık altında toplamak doğru olacaktır.

Bireysel Güvenlik

Bireysel güvenlik siber güvenliğin temelini oluşturur, dijitalleşen dünyada kişisel bilgilerimizin güvenliği önem taşıyor, öyle ki bazı sigorta şirketleri bireysel siber güvenlik saldırısı sigortası yapmaya başladılar. Sigorta kapsamına girecek kadar değerli olan bilgilerin güvenliğinin sağlanması siber güvenliğin temel taşıdır. Siber saldırılar sonucu gerçekleşen zarar ve kayıplar geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Kişisel verilerin güvenliği ve bilgi güvenliği konusunda bilinç seviyesinin düşük olması sistemleri saldırı için açık bir kapı haline getiriyor. Kümülatif olarak birbiri ile alakalı olan bireysel güvenlik, kurumsal güvenliği, kurumsal güvenlik de devlet ve ülkelerin güvenliğini etkilemektedir.

Kurumsal Güvenlik

Dijital bilgi çağını yaşadığımız günümüzde kurumların ve şirketlerin bilgilerinin saklanması ve bilgi akışlarının yürütülmesi dijital ortam üzerinde yapılmaktadır. Düşünce hızında bilgi aktarımına izin veren bu teknolojik yapıların korunması kurum ve şirketlerin güvenliği, işlerliği ve bilgi gizliliği açısından son derece önemli Günümüzde Dünya genelinde siber saldırılar yılda 4 milyon dolar civarında bir zarara yol açıyor. Bir şirketin ya da kurumun bilgi ve operasyon güvenliğinin sağlanması artık zaruri bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Birbirine elektronik olarak sürekli bağlı olan kurum ve kuruluşlara gerekli izin ve yetkiler dışında erişim ve saldırıların önlenmesinde siber güvenlik başroldedir.

Ülkelerin Güvenliği

Siber güvenlik kapsamında en önemli nokta belki de devletlerin ve ülkelerin siber güvenliğinin sağlanmasıdır. Ülkeler artık geleneksel savaş yöntemleri ile beraber siber savaşlar ile de birbirleri için tehdit unsuru olmaya başladılar. Siber saldırılara karşı ordusu olmayan ülkeler büyük bir tehlike altındalar ve her şeyin sayısallaştığı günümüzde bu veri ve bilgilerin korunması zaruri bir gerekliliktir. Vatandaşların, kurumların, kritik öneme sahip altyapıların, kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğinin sağlanmasında siber güvenlik önlemlerinin alınması şimdi ve gelecekte yaşanacak zararların önlenmesi açısından çok önemlidir. Ulusal ve milli güvenliğin sağlanmasında siber güvenlik ülkelerin askeri yani ordu güçleri kadar önemlidir.

Küresel Bir Tehlike

Küresel boyutta gerçekten büyük bir tehlike oluşturan siber saldırıların önlenmesinde siber güvenlik çok büyük önem taşıyor. Yapılan her başarılı saldırı bir güvenlik açığı anlamına gelir, bu saldırıların önüne geçmek ya da en az zararla atlatmak için siber güvenlik önlemlerinin bir adım önde ve en kötü senaryo düşünülerek tasarlanması gerekir.

Siber güvenlik alanında, saldırıların önlenmesi ve en az zararlar atlatılması kadar bir diğer önemli nokta da verilen hizmetin saldırı sırasında herhangi bir aksama ya da durma yaşamadan sürdürülebilmesidir. Aksi takdirde saldırıları önlemek bir fiş çekmek kadar basittir ama sürdürülebilirlik önemlidir.

Diğer bir nokta ise yazılımlar daha tasarım aşamasındayken siber güvenlik açısından her türlü teste tabi tutularak olası sistem açıklarının belirlenmesidir.

İster bireysel, ister kurumsal isterse ülke bazında olsun siber güvenlik dijital çağda her geçen gün önem taşımakta ve her geçen gün daha da fazla tedbir ve önlem alınması gereken konuların başında gelmektedir.

Ara
Haritada Gör