Güç Kaynağının Sistemlerimize Faydaları Nelerdir?

İş yerlerimizde olsun evlerimizde olsun elektrik ile çalışan ve sürekli çalışmak zorunda olan çok sayıda elektronik cihazımız bulunmaktadır. Ani elektrik kesintileri o anda çalışan cihazlarımız için büyük riskler oluşturmaktadır. Elektrik akımının dalgalanması dediğimiz değişik seviyelerde gelmesi alçalıp yükselmesi cihazların zarar görmesine neden olmaktadır. Elektrik şebekelerinden kaynaklı sorunların önüne geçebilmek için güç kaynağı kullanmak zorunlu hale gelmiştir. İskenderun bölgesinde Siber güvenlik firmamız sizler için destek vermektedir.

Güç Kaynağı Nedir?

Güç kaynağı yani UPS olarak bilinen kesintisiz güç kaynağı, elektrik kesilmelerine karşı elektronik cihazları koruyan, hizmetin durmadan devam etmesini sağlayan cihazlardır. Yapılan ayarlamalar ile düşük ya da yüksek voltaj ayarlaması yapar. Elektrik şebekesi normal çalışırken, kendisinde güç depolamaya devam eder, güç beslemesi kesildiği anda devreye girerek cihazların etkilenmeden çalışmasını sağlar.

Ne İşe Yarar?

Güç kaynakları jeneratörler ile aynı amaç için kullanılmaktadır, ancak farklı bir sisteme sahiptirler. Jeneratörler elektrik kesintisinden belirli bir süre sonra devreye girerek enerji verir. Güç kaynakları ise hiç kesinti olmadan sistemin çalışmasını sağlar. İş yerlerinde kurulu bulunan kamera sistemleri elektrik kesintilerinden sonra hemen devreye girmeyebilir ya da otomatik olarak açılmayabilir.

Bu durumda büyük zafiyete yol açmaktadır. Güç kaynağı sayesinde güvenlik kamera sistemleri kurulumunda güvenlik firmaları sisteme güç kaynağını eklemeyi tavsiye etmektedirler. Güç kaynağı cihazları sürekli olarak enerji depolama işlemi yapmaktadır. Depolanan enerji kullanılmaya başlanıldığında sisteme verilen enerjiyi standart şebeke ayarında iletmektedir. Her cihaz için gerekli olan enerji frekansı farklıdır. Bu frekansın altında ya da üstünde bir enerji iletimi olduğunda cihaz verimsiz çalışacak ya da arıza yapacaktır. UPS cihazları elektrik enerjisini elektronik cihazların ihtiyaçları olan seviyeye getirme özelliğine sahiptir.

Güç Kaynağı Arızaları

Her elektronik cihaz gibi güç kaynakları da birer elektronik cihazdır. Gelen elektrik akımları ile çalışmaktadırlar. bazı durumlarda yüksek gelen voltaj durumlarında cihaz savunmasız kalabilir ve sistemi arıza yapabilir. Genellikle yıldırım gibi doga olaylarında yüksel voltaj akımı ve statik elektrik birikmesi sonucunda dengesiz gelen elektrik akımına karşı savunmasız kalır ve arıza yapabilir. Aşırı gerilime maruz kalındığında güç kaynakları ve sisteme bağlı tüm cihazlar için büyük tehdit oluşmaktadır. Kurulumda yüksek voltaj durumlarına göre gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.

Seçim Kriterleri

Güç kaynağı seçimlerinde yapılacak kriterler, görünür enerji gücüne göre seçim. Güç kaynağına bağlanacak bilgisayar, yazıcı, fax vb. cihaz sayıları, gerekli güç hesaplaması yapılarak güç kaynağı gücü belirlenerek seçilir. Görünür güç birimi KVA olarak bilinir. Ölçüm araçları ile ölçülerek saptanır.

Faz sayısına göre seçim yapma. Faz sayısı çıkış fazları için belirtilir. 10 KVA üzerinde olan güç kaynakları üç fazlı olur ve elektrik dağıtım sistemi üç fazlı olan işletmeler için kullanılır. Küçük işletmeler ve evler bu gruba girmektedir.

Akü süresine göre güç kaynağı seçimi. Güç kaynaklarının amacı elektrik kesintisi durumunda akü kapasitesi için belirlenen süre kadar elektrik sistemini desteklemesidir. Akü sistemine göre enerji verimi belirli bir süre devam eder. Şebeke gerilimi değişimlerine göre yapılan güç kaynağı seçimi. Şebeke gerilimi değişimi geniş zaman aralığında oluyorsa frekans değişim aralığına göre güç kaynağı seçimi yapılmalıdır.

Verimin Önemi

Kesintisiz enerji sağlamayı amaçlayan güç kaynaklarında tespit edilen iki önemli durum söz konusudur. Bu durumlar gerilimin çıkış dalga durumu ve güç kaynağının verimidir. Güç kaynakları çıkışlarında elde edilen dalgalar, kare dalga, adım dalga ve sinüs dalgadır. Güç kaynakları çıkışlarında en çok adım dalga elde edildiği görülmektedir. Sistemde filtre sistemleri ile sinüs dalgaya dönüştürülerek elektrik yüküne verilir. Filtre uygulandığında ortalama %15 verim kaybı oluşur. Bu sisteme verilen enerjinin düşmesine neden olur. güç kaynaklarında sinüs çıkışına uygun yapılandırma için PWM anahtar sistemi kullanılır ama yine güç kaybı oluşur.

Ara
Haritada Gör