Biyometrik kullanıcıların davranış ve fiziksel özelliklerini belirleyerek kimlik saptamak için geliştirilmiş bilgisayara bağlı otomatik sistemler için geliştirilir. Kişilerin biyometrik sistem nedir ? sosuna cevapları çok değişiktir. Kart, şifre, ve pin kodu kullanımlarından daha güvenli bir yol olarak izlenir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte büyük şirketlerde ve modern binaların kullanımında sadece yetkililerin giriş yapabilecekleri yüz tanıma veya parmak izi ile güvenlik düzeyi arttırılır.

Biyometrik Cihazlar Nelerdir?

Parmak okuma, doku okuma, avuç içi okuma, göz okuma ve yüz tanımlamadır. Hepsinin kullanım alanları farklıdır. Bulunulan yere ve konuma göre farklılık gösterir.

Biyometrik Sistemin Avantajları Nelerdir?

1-) Şifre unutma ve şifre çalınma sorunu ortadan kalkar. Kişilerin kullanılan telefon çalışma alanlarının güvenlikli olduğunu bilir.

2-) Olumlu ve doğru tanımlama yapılır. Özellikle çalışan kontrollerinde oldukça sık kullanılır ve sadece çalışanın fiziksel ve davranış özellikleri tanımlanır ki karışıklık olmasına engel olunur.

3-) Yüksek güvenlik platformu oluşturulur. Bulunduğun ortamın güvenliği % 100 olur.

4-) Mobil sistemlere uyumluluğu vardır ve telefona yükleme yapılarak kontrol sağlanır. Mobil kullanımlarda yoğunlukla parmak izi ve yüz tanıma özelliği kullanılır. Sadece kişinin parmak izi veya yüzü olmalıdır. Sisteme başkası girmeye kalkar ise hata verir. Mobil uygulama olarak bilgisayardaki sistemi indirir ve kontrol sağlaması yapılabilir.

5-) Kopyalaması zordur. Her kişinin kendi özelliğine göre giriş yapıldığından sistemde kopya olayı yoktur. Böylece hile olaylarına son verilir.

6-) Transfer edilemez bir anahtar kodu ile kullanılır.

7-) güvenlik oldukça fazladır. Kullanıcının güven duygusu sonsuzdur.

Kişilerin Biyometrik Özellikleri

Bireylerin görünüş açısından benzer ama Dna ile birleşince farklılık yaratan özellikleri vardır. Bunların başında 100 yıldan fazla kullanılan parmak izi gelir. Daha sonra yüz tanıma sistemi, el algoritması sistemi ve göz sistemi gelir. En ilkel ve hala da birçok alanda kullanılan biyometrik tanıma sistemi imzadır.

Yüz Tanıma Sistemi İle Giriş

Yüz tanıma sitemi teknolojinin hızlı büyüyen bir yapısıdır. Yüz tamıma ile bir fotoğrafı veya videoyu kişinin yüz hatlarına göre kodlama yapılarak tanımlamaya dönüştürür. Kişilerin yüzündeki girinti ve çıkıntılar ile bilgisayara yüz tanıması yapılır ve bu girinti ve çıkıntılar kişilerin düğün noktası olarak tanımlanır. İnsan yüzünde 80 düğüm noktası vardır. Bilgisayar sadece 15 veya 20 tanesini algılar ve kaydetme yapar. Bu teknolojinin uzman kesimleri 3 ana noktaya odaklanma yapar. Bunlar dudaklar ile şakaklar arasındaki üçgensel bölgedir. Her ne olursa olsun kişilerin yaş, kilo veya yaşlanma durumlarında birde saç, sakal olursa olsun değişim olur üçgensel belge haricindedir.

Parmak İzi Sistemi İle Giriş

Bu sistemde parmaklarda bulunan sırtlar ve vadilerden oluşur. Sırtlar parmaklarda üst deri tabakasını, vadiler ise alt deri tabakasını oluşturur. Parmak izinin alındığı alanda köprü, çekirdek, çatal, bayır sonu, ada ve gözenek vardır. Parmak izi sırttaki desenler ve kırışıklıktan okunur. Beş temel parmak izi kalıp şekli vardır. Bunlar ise kemer izi, çadır kemer izi, sol döngü izi, sağ döngü izi ve ağırşak izidir. Döngüler parmak izinin %60, ağırşaklar %30, kemerler ise % 10 oranlarını oluşturur. Parmak izi genellikle iki parmak arasındaki benzersizlik baz alınarak kabul edilir.

Avuç İçi (El Geometrisi) Sistemi İle Giriş

Avuç içi algoritması 1980 yılından bu yana hala popülerliğini kaybetmeden kullanılmaya devam etmektedir. Avuç içinde bulunan sırtlar girinti ve çıkıntılar ile belirlenerek kişiyi tanımlama yapar. Avuç içi algoritması kişilerin avuç içini birçok yerinden tanımlama yapar. En güvenilir yollardan biridir.

Göz (İris) Tanıma Sistemi İle Giriş

Kişilerin göz yapısını kopyalayarak kişi tanımlaması yapıldığı sistemdir. Bireyin göz bebeklerindeki yüksek çözünürlük görüntüleri dikkatte alınarak geliştirilmiş sistemdir. Daha az yaygın olan oküler teknoloji tabanı olan retina taraması ile karıştırılmamalıdır. Göz tanıma ayrıntılı, zengin, karmaşık yapıların görüntülerini oluşturabilmek ve dışbükey korneadan speküler içi yansımayı azaltmak için kamera teknolojisi ile ince IR aydınlatma sistemleri kullanılır. Eşsizlik yaratılan bu yapılar kişilerin kesin pozitif kimliklerini matematiksel verilere dönüştürerek dijital şablonlara dönüştürür.

Bu teknoloji pek tercih edilmez çünkü nadiren de olsa gözlük ve lens kullanımlarında hata verme oranı oluşturuyor. Katmanlar arasındaki geçit noktası oluşturulamamasından kaynaklıdır. Göz tanımanın avantajları ise; istikralı oluşuma sahip, şablonlarda uzun ömürlülük mevcut ve ömür boyu kullanım sağlanır.

 

Ara
Haritada Gör